Вміє вправно рахувати, бухгалтерію вести і в комп'ютер він встигає всі рахунки завести

Помічник бухгалтера

Вимоги до освіти

Щоб працювати бухгалтером, потрібно мати відповідну кваліфікацію. Підготовку фахівців і бухгалтерського обліку здійснюють вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони готують бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальністю "Облік і аудит". Документом, який підтверджує одержану освіту, є диплом. 

Наявність сертифікатів CAP (Certified Accountanting Practitioner - сертифікований бухгалтер-практик) або СІРА (Certified International Professional Accountant) - сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) надасть переваги у працевлаштуванні

Сучасний бухгалтер не тільки веде облік, а й здійснює контроль та аналіз діяльності підприємства, бере участь у плануванні та управлінні. Для успішного виконання своїх обов'язків бухгалтер повинен мати відповідні знання, навички та вміння. Вони набуваються в результаті одержання освіти і практичної роботи.

Особисті якості

- чесність ;
- об'єктивність
- професійна компетентність
- конфіденційність
- професійна поведінка